top of page

enFASE – erfaringsdeling for nye innvadrere.

Hva er en enFASE?

enFASE er et nasjonalt integreringsprosjekt utviklet av Caritas Norge med støtte fra IMDi med mål om å øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Caritas Norge ønsker å bidra til at etableringsfasen i Norge blir så bra som mulig slik at man er best mulig rustet for den neste fasen, aktivt ute i det norske samfunnet. Prosjektet skal fungerer som et supplement til allerede eksisterende kurs og opplæringsopplegg i introprogram, voksenopplæring og på asylmottak.

All verktøyene vi utvikler er tilgjengelig på www.enfase.no

Hvis du ønsker mer detaljert informasjon om prosjekt kan du også lese vår metoderapport til samarbeidspartnere.

Prosjektet baserer seg på erfaringsdeling og informasjon på morsmål. Det vil si at hovedinnholdet av det som kommuniserer ut fra enFASE er basert på erfaringer og fortellinger fra tidligere innvandrere om deres integreringsprosjekt i Norge. Relativt nye innvandrere skal få kunnskap om det norske samfunnet og motivasjon til å være en aktiv aktør i sin egen integreringsprosess ved å lytte til og diskutere erfaringer personer som har vært i en lignende fase har opparbeidet seg.

Målgruppa til enFASE er personer som er relativt nye i Norge som snakker språkene nevnt nedenfor.

Hvilke språk er enFASE tilgjengelig på?

 

EnFASE er tilgjengelig på arabisk, tigrinja, dari, tyrkisk somali og engelsk og informasjonen er fordelt under disse språkene.

Hvilke språk er enFASE tilgjengelig på?

EnFASE er tilgjengelig på arabisk, tigrinja, dari, tyrkisk somali og engelsk og informasjonen er fordelt under disse språkene.

Hvilke verktøy er utviklet i enFASE?

Filmintervjuer utviklet av The Human Aspect

Disse filmene er produsert for å dele kunnskap og skape refleksjon blant målgruppa om integreringsprosessen i Norge og hvordan man kan arbeide målrettet mot arbeidsmarkedet. Tidligere flyktninger forteller om sitt integreringsprosjekt og hva andre kan lære av deres erfaringer.

Chat og telefonveiledning

Målgruppa kan kontakte Caritas Norge og få veiledning i ulike problemstillinger med bakgrunn i Caritas Ressurssenter i Oslo.

Digitale erfaringsmøter (direkte strømminger)

Under prosjektperioden vil det med jevne mellomrom holdes direktesendinger som går gjennom viktige tema for integrering mot arbeidsmarkedet på nevnte språk. Sendingene er basert på frivillige som forteller om sine erfaringer og vi vil vise klipp fra nevnte erfaringsfilmer og diskutere disse. Tiltaket er utviklet på bakgrunn av smittevern og vi ønsker at aktører på integreringsfeltet skal dele disse sendingene for målgruppa.

Erfaringsmøter

I denne rapporten har vi skrevet om en metode for å arrangere språkhomogene grupper som kan se på filmene og diskutere disse i felleskap. Vi oppfordrer introduksjonsprogram, voksenopplæring og asylmottak til å arrangere slike møter og se filmene sammen.

Bibliotek

Vi har produsert generell informasjon på nevnte språk om det norske samfunnet under temaene arbeid, utdanning og samfunn.

Skjekk ut vår youtubekanel her:

foto-sending-800x440.jpg

Samarbeid om enFASE?

Vi ønsker å nå ut til så mange personer i målgruppa som mulig. Da det for tiden er lav tilstrømming av nye innvandrere til Norge må prosjektet samarbeide tett med introduksjonsprogram, voksenopplæring og asylmottak over hele landet for å nå ut til flest mulig. Hvis vi ikke har kontaktet deg, ta kontakt med oss og snakk med prosjektleder Anders Stenersen om hvordan samarbeidet kan foregå.

Tlf: 31 40 22 94
e-post: sazgar.amini@caritas.no 

Screenshot 2023-10-30 at 20.57.57.png
Screenshot 2023-10-30 at 20.58.06.png
bottom of page