top of page

Workshops

Vi har laget et skjema for å hjelpe oss med å planlegge kommende workshops i fire kategorier. Hvis du er interessert i å delta på workshops relatert til noen av disse temaene, vennligst fyll ut vedlagte skjema. Dette vil hjelpe oss å få en bedre forståelse for dine ønsker.

https://forms.gle/xd7rdk74XhFXGzWi9

We have created a form to help us schedule coming workshops in four categories. If you are interested in attending workshops related to any of these topics, kindly fill out the attached form. This will help us gain a better understanding of your requirements.

Coming Workshops (Instagram Post)-3.png
bottom of page